Lite Om Mig/ About me

Jag heter Beatrice Johansson, älskar färg och målar abstrakta bilder. Mina målningar består oftast av starka och glada färger. Jag har målat i flera år utan någon utbildning. Jag leker med färger, sätter på dekoration på talvorna, använder glitter som jag strör på för att få större effekt etc. Våren 2014 gick jag min första målarkurs på  http://malarskolan.se/ i Borås. 

Kombinationen glas och färg är mycket intressant då färger är det första jag ser när jag tittar på något. När jag började med smyckestillverkning drogs jag till just glaspärlorna med dess underbara färger. Att smälta ihop större bitar för att se hur det ska bli är spännande. Än så länge har det resulterat i sk glastavlor. 

Av en tillfällighet tog jag en glasfusingskurs, efter den var jag helt såld på tekniken. Jag bestämmde mig för att göra mina smycken helt från grunden.

Först köpte jag en sk miniugn som placeras i en microvågsugn och började skapa ett smycke i taget. Efter ett tag fick jag investerat i en proffsugn som klarar större mängder åt gången och har kontrollerade temperaturkurvor.

Jag använder både diverse konstglas och fönsterglas (sk. floatglas), i kombination med andra produkter t.ex. silverlera.

 

My name is Beatrice Johansson. I love color and paint abstract images. My paintings usually consist of bright and happy colors. I have been painting for several years without any education. I play wiht colors, put on decorations on the paintings, use glitters that I strove to get mor effect, etc. I spring 2014 I went to my first painting course at http://malarskolan.se/ in Borås, Sweden.

I think the combination of glass and color is very interesting because colors are the first thing I see when I look at something. When I started with jewelry making, I was drawn to the glass beads with its wonderful colors. Melting bigger pieces to see how it will be is exciting. So far, it has resulted in so-called glass art. 

By chance I took a glassfusing course, after which I was completely sold to the technology. I decided to make my jewelry completely from scratch. 

First I bought a so-called mini-oven that was placed in a microwave oven and started to create a piece of jewelry at a time. After a while, I invested in a professional oven/kiln that can handle larger amounts at a time and has controlled temerature curves. 

I use both various art glass and window glass (eg float glass), in combination wiht other products eg silver clay. 

 


    
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)